Snimanje kanalizacije

U cilju snimanja i orkrivanja problema u okviru kanalizacione mreže, BRZA VODA DOO može uraditi:

 • Snimanje kišne, fekalne i tehničke kanalizacije od fi 50 do fi 2000.
 • Snimanje kanalizacije gurajućim kamerama Ridgid-Kolman. Koristimo ih za snimanje odvodnih cevi od fi 50 do fi 200.
 • Snimanje kanalizacije "Rico" kamerama. Korisitmo ih za snimanje spoljne kanalizacije od fi 160 do fi 500.

Uz navedene usluge snimanja kanalizacije BRZA VODA DOO ima i kombi vozilo sa kompletnom pratećom "Rico" opremom za snimanje kanalizacije od Fi 200 do Fi 2000...

Snimanje kanalizacije se vrši u cilju inspekcije i otkrivanja problema u kanalizacionoj mreži. Na ekranu se može videti trenutno stanje kanalizacionih cevi, pukotine, spojevi cevi, račve i nagib cevovoda. Nakon snimanja kanalizacije i otkrivanja defekata predlažu se metode popravke.

Snimanje kanalizacije- Ispitivanje stanja kanalizacione mreže  Snimanje kanalizacije kamerom, precizno pronalaženje problema u kanalizaciji

Po snimanju kanalizacije, otkrivanja problema i izbora metoda popravke, BRZA VODA DOO može uraditi:

 • Čišćenje odvoda i odgušenje kanalizacije.
 • Uklanjanje blokada u kanalizacionim cevima
 • Zamenu naprslih ili pohabanih kanalizacionih cevi
 • Promenu trase, račvanje ili povećanje nagiba kanalizacionih cevi.
 • Po potrebi se takođe mogu očistiti odvodi za domaćinstvo.

Pronalaženje kanalizacije putem pregleda kamerom

Snimanje kanalizacije služi i za lociranje kanalizacionih cevi. Snimanjem kanalizacije se može precizno odrediti mesto defekta u cevovodu, a direktan pogled na problem je često dovoljan da se popravka uradi brzo i jednostavno na pravom mestu, bez "napipavanja" i nepotrebnog otkopavanja većeg dela kanalizacionih cevi.

Snimanje - ispitivanje kanlizacije Beograd Snimanje kanalizacije kamerom Snimanje i odgušenje kanalizacije

Kada je i zašto dobro uraditi snimanje kanalizacije?

 • Snimanje kanalizacije se radi da bi se otkrio uzrok blokade kanalizacije
 • Snimanje kanalizacije se radi u slučaju ponovnog blokiranja kanalizacije
 • Snimanje kanalizacije se radi pre čišćenje površina u blizini kanalizacije
 • Snimanje kanalizacije se radi kao prevencija curenja u zgradi ili kući
 • Snimanje kanalizacije se radi i radi izbegavanja širenja smrada u zgradi
 • Snimanje kanalizacije se radi radi prevencije vlaženja zidova
 • Snimanje kanalizacije se radi pre renoviranja
 • Snimanje kanalizacije se radi i posle renoviranja
 • Snimanje kanalizacije se može raditi i pri predaji kanalizacije nakon izgradnje
 • Snimanje kanalizacije se radi zbog pronalaženja smera kanalizacije pomoću uređaja za lociranje
 • Snimanje kanalizacije se radi i u cilju traženja grana, krivina, revizijskih osovina i ostalih komponenata u kanalizaciji

Savet: Redovno i pravovremeno nadgledanje i intervencija na kanalizaciji može uštedeti novac na skupe popravke i sprečiti oštećenja u slučaju hitne situacije u cevovodu. Dakle, pre nego što počnete sa renoviranjem, poželjno je uraditi snimanje kanalizacije radi boljeg uvida u stanje i neophodne popravke pre završetka renovacije.


Kanalizacija
 • Odgušenje kanalizacije

  Mašinsko odgušenje kanalizacije od fi 50 do fi 160...

  Odgušenje kanalizacionih cevi, odgušenje sudopere, odgušenje lavaboa, odgušenje kade, odgušenje slivnika, odgušenje veš mašine, odgušenje WC šolje...

 • Snimanje kanalizacije

  Snimanje kišne, fekalne i tehničke kanalizacije se radi za cevi od fi 50 do fi 2000.

  Snimanje kanalizacije gurajućim kamerama Ridgid-Kolman, snimanje kanalizacije "Rico" kamerama, a poseduje i kombi vozilo za snimanje...

 • Crpljenje otpadnih materija

  Crpljenje otpadnih materija je još jedna usluga, pored odgušivanja kanalizacije i vodoinstalaterskih usluga, koju nudi BRZA VODA doo.

  U okviru usluge crpljenje otpadnih materija možemo uraditi: crpljenje kišnih slivnika, crpljenje separatora...

 • Zbrinjavanje industrijskog otpada

  Zbrinjavanje industrijskog otpada podrazumeva industrijska čišćenja i zbrinjavanje opasnih materija. BRZA VODA može uraditi: čišćenje rezervoara od nafte i naftnih derivata, čišćenje kotlova na čvrsto i tečno gorivo, uklanjanje kondenzatora...

Vodoinstalacije
 • Vodoinstalater

  Vodoinstalater Beograd, Vodoinstalaterske usluge Brza Voda doo, Beograd

  Vodoinstalateri firme BRZA VODA doo su uvek tu da premaše očekivanja klijenata. Na poziv klijenta, vodoinstalateri firme BRZA VODA doo uvek dolaze na vreme i rade brzo i efikasno...

 • Ispitivanje vodovodne mreže

  Ispitivanje vodovodne mreže je usluga koju vodoinstalateri firme BRZA VODA doo preporučuju svima koji nisu sigurni u stanje vodovodnih instalacija u kući ili drugim objektima...

 • Građevinski radovi

  Građevinski radovi na otkopavanju, zameni i postavljanju kanalizacionih i vodovodnih instalacija

  Građevinski radovi koje firma BRZA VODA doo može uraditi su: iskop zemlje bagerom i ručno, razbijanje betona - bušenje rupa, betoniranje, zidanje šahta, podbušivanje krticom ispod zemlje...